Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden kleedgebouw Meester J.S. van Weerdenstraat 18 B te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het uitbreiden van een kleedgebouw, Meester J.S. van Weerdenstraat 18 B, 9965 RE te Leens (17-7-2014)

 De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Meester J.S. van Weerdenstraat 18B 9965RE Leens
   
   
Kaart met een markering op Meester J.S. van Weerdenstraat 18B 9965RE Leens Nederland
Terug naar boven