Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfshal Menneweersterweg 2 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
-  uitbreiden van de bedrijfshal op het perceel Menneweersterweg 2, 9975 VV te Vierhuizen (28-6-2013)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9975VV
   
   
Kaart met een markering op 2 9975VV Nederland
Terug naar boven