Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfsgebouw en kas Wierde 4 Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
-  uitbreiden van een bedrijfsgebouw en een kas op het perceel Wierde 4, 9965 TB te Leens (31-7-2012)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 4 9965TB
   
   
Kaart met een markering op 4 9965TB Nederland
Terug naar boven