Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Trekweg 3 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­ag om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

- herbouwen van een woning op het perceel Trekweg 3, 9961 TC te Mensingeweer (31-10-2011).

De ontvangen aanvraag  om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning  en  Handhaving van de gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd.
U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9961TC Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op 3 9961TC Mensingeweer Nederland
Terug naar boven