Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 14 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nengekomen voor het plaatsen van vijf blokhutten op het perceel Stationsstraat 14, 9974 SK te Zoutkamp (3-10-2011).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 14 9974SK
   
   
Kaart met een markering op 14 9974SK Nederland
Terug naar boven