Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning schuur/berging Strandweg 17a Zoutkamp

Ontvangen aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- vervangen van de bestaande schuur/berging op het perceel Strandweg 17a, 9974 SM te Zoutkamp (15-11-2011).

De ontvangen aanvraag  om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning & Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

  • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 17a 9974SM
   
   
Kaart met een markering op 17a 9974SM Nederland
Terug naar boven