Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Rietemastraat 16 Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­ag om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

- gedeeltelijk slopen van een kapschuur en het bouwen van een loods op het perceel Rietemastraat 16, 9965 RT te Leens (30-3-2012)

De ontvangen aanvraag  om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 16 9965RT Leens
   
   
Kaart met een markering op 16 9965RT Leens Nederland
Terug naar boven