Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Rietemastraat 15 Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het oprichten van een woning op het perceel Rietemastraat 15, 9965 RS te Leens (28-7-2012).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Rietemastraat 15 9965RS Leens
   
   
Kaart met een markering op Rietemastraat 15 9965RS Leens Nederland
Terug naar boven