Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardstraat 15 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het: het aanleggen van een inrit op het perceel Prins Bernardstraat 15, 9974 RS te Zoutkamp (4-10-11).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 15 9974RS
   
   
Kaart met een markering op 15 9974RS Nederland
Terug naar boven