Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen kap op de garage Burg. Wiersumstraat 29 Eenrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

-  plaatsen van een kap op de garage op het perceel Burg. Wiersumstraat 29, 9967 RC te Eenrum (6-8-2012)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 29 9967RC
   
   
Kaart met een markering op 29 9967RC Nederland
Terug naar boven