Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning oprichten jongveestal Zuurdijksterweg 9 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is  bin­nen­geko­men voor het:

-  oprichten van een jongveestal op het perceel Zuurdijksterweg 9, 9963 TA te Warfhuizen (19-12-2011)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9 9963TA
   
   
Kaart met een markering op 9 9963TA Nederland
Terug naar boven