Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Marneweg 8 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het  realiseren van een uitbouw, Marneweg 8, 9977 PK te Kloosterburen (21-8-2014).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 augustus 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Marneweg 8 9977PK Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Marneweg 8 9977PK Kloosterburen Nederland
Terug naar boven