Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Leerweg 7 Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

- wijzigen van het dak op het perceel Leerweg 7, 9971 AD te Ulrum (12-12-2011)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9971AD
   
   
Kaart met een markering op 7 9971AD Nederland
Terug naar boven