Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Leerweg 22 t/m 48 en Spoorstraat 17 t/m 27 Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­ag om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

- slopen van asbestrioleringen en gevelpanelen op de percelen Leerweg 22 t/m 48 en Spoorstraat 17 t/m 27, 9971 AE/DD te Ulrum (26-9-2011).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971AE
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971DD
   
   
Kaart met een markering op  9971AE Nederland en op  9971DD Nederland
Terug naar boven