Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen van een linde De Weerhorn te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
-  kappen van een linde op een perceel aan de Weerhorn, 9961 PG te Mensingweer (12-01-2012)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.


 • Soort bekendmaking:aanlegvergunning
 • Publicatiedatum:19 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9961PG
   
   
Kaart met een markering op  9961PG Nederland
Terug naar boven