Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen twee bomen Halsemastraat Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­ag om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

-  het kappen van twee bomen op het perceel Halsemastraat t.o. nrs. 13 en 15, 9977 SE te Kloosterburen (6-12-2011)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning & Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977SE
   
   
Kaart met een markering op  9977SE Nederland
Terug naar boven