Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen etc. bomen Hoofdweg 38 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het knotten van 10 wilgen, het kappen van 4 populieren, 2 essen, 2 esdoorns en 1 beuk en herplanten op het perceel Hoofdweg 38, 9966 VC te Zuurdijk (7-11-2011).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 38 9966VC
   
   
Kaart met een markering op 38 9966VC Nederland
Terug naar boven