Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen boom Robbenoort 139 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het kappen van een boom op het perceel Robbenoort 139, 9976 VH te Lauwersoog (27-7-2012).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Robbenoort 139 9976VH Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Robbenoort 139 9976VH Lauwersoog Nederland
Terug naar boven