Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen boom Hoofdstraat 28 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor het kappen van een boom op het perceel Hoofdstraat 28, 9975 VS te Vierhuizen (2-10-2012).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 28 9975VS Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 28 9975VS Vierhuizen Nederland
Terug naar boven