Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Spoorstraat achter nr. 28 te Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor het kappen van 2 bomen op het perceel Spoorstraat achter nr. 28, 9971 BE te Ulrum (8-10-2012).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Spoorstraat 28 9971BE Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Spoorstraat 28 9971BE Ulrum Nederland
Terug naar boven