Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Hoofdstraat 18b Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het kappen van 3 bomen op het perceel Hoofdstraat 18b, 9965 PB te Leens (20-7-2012).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 18b 9965PB Leens
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 18b 9965PB Leens Nederland
Terug naar boven