Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning kappen 50 esdoorns en een elzenhaar Hoofdstraat 86 Zuurdijk

Ontvangen aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- kappen van + 50 esdoorns en een elzenhaag op het perceel Hoofdstraat 86, 9966 VD te Zuurdijk (16-11-2011)

De ontvangen aanvraag  om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning & Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 86 9966VD
   
   
Kaart met een markering op 86 9966VD Nederland
Terug naar boven