Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning herbouwen woning en kappen vijf bomen Baron van Asbeckweg 1 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­ag om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

-  herbouwen van een woning en het kappen van vijf bomen op het perceel Baron van Asbeckweg 1, 9963 PA te Warfhuizen (9-10-2012).

De ontvangen aanvraag  om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9963PA
   
   
Kaart met een markering op 1 9963PA Nederland
Terug naar boven