Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning herbouw kalkoven Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het herbouwen van een historische kalkoven op het perceel Grachtstraat te Zoutkamp, kadastraal bekend gemeente Ulrum sectie F nummer 4059 (7-10-2011).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Perceel: Ulrum F4059
   
   
Terug naar boven