Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning H. van Cappenbergweg 9 Kloosterburen (kappen dennenboom)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het kappen van 1 dennenboom op het perceel H. van Cappenbergweg 9, 9977 RV te Kloosterburen (21-9-2011).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning & Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:29 september 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9 9977RV
   
   
Kaart met een markering op 9 9977RV Nederland
Terug naar boven