Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning dempen en graven sloten Roodehaansterweg 3 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het dempen en graven van sloten op het perceel Roodehaansterweg 3, 9963 TC te Warfhuizen (3-2-2014)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Roodehaansterweg 3 9963TC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Roodehaansterweg 3 9963TC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven