Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning bouwen nieuwe bewaarplaats, Westerpolder 1 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- bouwen van een nieuwe bewaarplaats op het perceel Westpolder 1, 9975 WJ te Vierhuizen (25-10-2012)

De ontvangen aanvraag  om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 november 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9975WJ
   
   
Kaart met een markering op 1 9975WJ Nederland
Terug naar boven