Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning (kappen) Kerkstraat 3 Niekerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het het kappen van kastanjes, lindeboom, populier en esdoorn op het perceel Kerkstraat 3, 9972 PC te Niekerk (7-10-2011).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:13 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9972PC
   
   
Kaart met een markering op 3 9972PC Nederland
Terug naar boven