Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning (bouw, milieu en kap) voor realiseren nieuwe ligboxenstal, Eenrumerstreek 8 te Eenrum

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de aanvraag om omgevingsvergunning is opgesteld

Voor: het realiseren van een nieuwe ligboxenstal en sleufsilo bestaande uit de activiteiten:  bouw, milieu en kap.
Locatie: Eenrumerstreek 8, 9967 TH te Eenrum
Type: integraal

Wij hebben het voornemen om, onder voorschriften voor bouw, kap en ter bescherming van het milieu, de omgevingsvergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur.  Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning & Handhaving, telefoon 0595-421142.

Tijdens de periode van ter inzage ligging kunnen door een ieder schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG  Leens. Degene die schriftelijk zienswijzen inbrengt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen. Uiterlijk vóór 17 mei 2013 moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt. Er is dan gelegenheid om met de aanvrager en vertegenwoordigers van de gemeente De Marne van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9967TH
   
   
Kaart met een markering op 8 9967TH Nederland
Terug naar boven