Bekendmaking Aanvraag omgevingsverguning kappen boom Buitenlust tussen nr. 30 en 32 Ulrum

Ontvangen aanvraag

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

- kappen van een boom op het perceel Buitenlust tussen nrs. 30 en 32, 9971 BT te Ulrum (17-11-2011)

De ontvangen aanvraag  om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning & Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971BT
   
   
Kaart met een markering op  9971BT Nederland
Terug naar boven