Bekendmaking Aanvraag evenementenvergunning voor sinterklaasoptocht in Eenrum

- Mw. G. Baars voor het houden van een sinterklaasoptocht door een klein gedeelte van het dorp Eenrum, 9967 op 24 november 2012 van 14.00 tot 14.45 uur (25 oktober 2012)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:15 november 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9967
   
   
Kaart met een markering op  9967 Nederland
Terug naar boven