Bekendmaking Aanvraag evenementenvergunning voor een kerstmarkt te Vierhuizen

- Dorpsbelangen Vierhuizen voor het houden van een kerstmarkt in het dorpshuis, molen en de kerk te Vierhuizen, 9975 op zondag 16 december 2012 van 10.00 tot 17.00 uur (13 november 2012)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:15 november 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9975
   
   
Kaart met een markering op  9975 Nederland
Terug naar boven