Bekendmaking Aaanvraag omgevingsvergunning Leensterweg Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het verruimen, graven en dempen van sloten op de percelen Leensterweg kad. bekend gemeente Kloosterburen, sectie H, nummers 218, 789 en 851 te Kruisweg (14-11-2011).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977PA
   
   
Kaart met een markering op  9977PA Nederland
Terug naar boven