Bekendmaking Voorontwerp projectomgevingsvergunning Singel 55 Ulrum

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een projectomgevingsvergunning  voorbereiden voor het perceel Singel 55, 9971 CH te Ulrum. De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op de nieuwbouw van een werktuigenberging bij Garage G.P. Koning te Ulrum.

De voorontwerp projectomgevingsvergunning ligt van 20 september tot en met 31 oktober 2013 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer de projectomgevingsvergunning in ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt tijdig aangekondigd.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning & Handhaving, tel. 0595 - 421 073.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 55 9971CH Ulrum
   
   
Kaart met een markering op 55 9971CH Ulrum Nederland
Terug naar boven