Nieuwsbericht Wmo-cliënten ervaren dienstverlening Wmo-loket gemeente De Marne als positief, blijkt uit onderzoek

Gepubliceerd op: 31 juli 2017

In het voorjaar van 2017 heeft gemeente De Marne een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van inwoners die in 2016 ondersteuning hebben gekregen via het Wmo-loket. Hoe tevreden zijn zij over de dienstverlening van het Wmo-loket? Wat vinden zij van de ondersteuning die zij hebben gekregen? Hieronder leest u een toelichting op de belangrijkste resultaten.

1. Contact met de gemeente
76% wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Van de respondenten geeft 71% aan dat zij snel werden geholpen. 49% van de respondenten is naar de gemeente doorverwezen door de huisarts of een andere zorgverlener.

2. Het gesprek
Van de respondenten heeft 34% het afgelopen jaar een keukentafelgesprek gehad. Uit de antwoorden blijkt dat bij de keukentafelgespreken van cliënten van onze gemeente vaker een naaste aanwezig is (35%). Verder voert in onze gemeente 45% van de cliënten alleen (zonder ondersteuning) het keukentafelgesprek.

3. Cliëntondersteuning
29% van de respondenten geeft aan dat ze wisten dat ze gebruik konden maken van cliëntondersteuning. Van de respondenten die gebruik hebben gemaakt van cliëntondersteuning is 67% hier (heel) tevreden over.

4. De ondersteuning
Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning past bij de hulpvraag (82%) en de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt (84%).

5. Effect van de ondersteuning
Het effect van de Wmo-voorziening op zelfredzaamheid en participatie wordt gemeten via de ervaringen van klanten met een drietal stellingen. Hieruit blijkt dat 82% van de respondenten door de ondersteuning beter dingen kan doen die zij willen, 80% kan zich beter redden en 76% heeft een betere kwaliteit van leven.

Wat doen we met de resultaten?

De gemeente gebruikt de uitkomsten om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren.

Meer informatie

U kunt het volledig Onderzoeksrapport Wmo inzien. Wilt u weten hoe de gemeente De Marne ten opzichte van andere gemeenten scoort? Kijk dan eens op www.waarstaatjegemeente.nl.

Terug naar boven