Nieuwsbericht Wierden en Borgen koopt 41 zorgappartementen in centrumplan De Marren te Leens

Gepubliceerd op: 24 februari 2011

Leyten en Woningstichting Wierden en Borgen hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van 41 zorgappartementen in het centrumplan "De Marren" te Leens. De Zonnehuisgroep Noord huurt alle 41 zorgappartementen. De Zonnehuisgroep Noord en Wierden en Borgen hebben hierover inmiddels ook overeenstemming bereikt. De ondertekening van de afspraken door Wierden en Borgen, Zonnehuisgroep Noord en Leyten zal op maandag 28 februari om 16.15 uur in het gemeentehuis van De Marne plaatsvinden.

Het centrumplan bestaat, naast de 41 zorgappartementen, uit ca. 5.200 m² commerciële ruimte. In het centrum komen twee supermarkten (full service en discounter), aangevuld met winkels voor dagelijkse boodschappen en gezellige daghoreca. Inmiddels is definitieve overeenstemming bereikt met Jumbo, Aldi en DA over vestiging in dit centrum. Hiermee is ruim 60% van de commerciële ruimte verhuurd. Een deel van het resterende metrage is gereserveerd voor zakelijke dienstverlening en een eerstelijns voorziening (o.a. huisartsen, apotheek en fysiotherapie).

Het centrumplan is ontworpen door Buro van der Goes. Start bouw staat medio 2011 gepland. De oplevering wordt verwacht in het derde kwartaal van 2012. Het centrum wordt centraal in het dorp Leens, tussen het gemeentehuis van de gemeente De Marne en de Hoofdstraat gerealiseerd. Met het plan beschikt de gemeente De Marne over een gezellig, compleet en toekomstbestendig winkelcentrum waar het winkelaanbod voor de regio wordt samengebracht.

Bron: persbericht Leyten, 24 februari 2011.

impressie winkels De Marren

Terug naar boven