Nieuwsbericht Wethouder Kor Berghuis plant heesters in Houwerzijl

Gepubliceerd op: 05 april 2013

Op zaterdagochtend 6 april om 09.30 uur plant wethouder Kor Berghuis de eerste heesters in het bosje aan de Zwarteweg in Houwerzijl.

De aanplant van de heesters maakt onderdeel uit van een plan dat in samenwerking met de inwoners van het dorp en Landschapsbeheer Groningen tot stand is gekomen. Het is de bedoeling om het bosje meer natuurwaarde te geven. Er zijn glooiende zomen gemaakt met open ruimtes. Langs de randen van deze ruimtes worden de heesters geplant.

Een werkgroep is niet alleen bezig met de aanpak van dit bosje aan de Zwarteweg maar ook met het bosje bij het Theemuseum. Het is de bedoeling hier een ontmoetingsplek te maken met een speelplaats voor alle inwoners van het dorp. Spelen en ontmoeten in de natuur.

Terug naar boven