Nieuwsbericht Werkzaamheden aan Noordzeebrug/Bedumerweg na drie jaar grotendeels afgerond

Gepubliceerd op: 14 december 2015

Vanaf vrijdag 18 december zijn de werkzaamheden aan de Noordzeebrug en de Bedumerweg klaar. Fietsers kunnen dan weer over de brug fietsen, de omliggende fietsverbindingen zijn klaar, weggebruikers kunnen weer rechtstreeks vanaf de Bedumerweg via de nieuwe oprit richting Eemshaven rijden en de verhoogde Noordzeebrug is in zijn geheel klaar. Daarmee komt een eind aan de werkzaamheden, die drie jaar hebben geduurd. Sindsdien heeft de omgeving een ware metamorfose ondergaan: er is een nieuwe Noordzeebrug gebouwd en er is een totaal nieuw knooppunt rond de Bedumerweg/de Hoogte aangelegd.

Traktatie

Om de afronding van de werkzaamheden te vieren, trakteren de provincie Groningen en de aannemerscombinatie Oosterhof Holman/ Van Spijker op vrijdagmiddag 18 december van 14 tot 16 uur fietsers en voetgangers die gebruik maken van de nieuwe fiets- en voetpaden op iets warms. Dit gebeurt bij de helling van het nieuwe fietspad Noordzeebrug aan de CuraƧaostraatzijde. Omwonenden in een brede straal van de Noordzeebrug hebben afgelopen week een brief ontvangen met de laatste bijzonderheden rond de werkzaamheden en de uitnodiging.

Werkzaamheden 2016

De sloop van de oude pijlers van de Noordzeebrug gaat waarschijnlijk tot half maart 2016 duren doordat het beton van de oude brug harder is dan verwacht. In 2016 wordt ook nog groen aangeplant. Deze werkzaamheden vinden alleen overdag plaats en geven af en toe geluidshinder.

Naar verwachting zijn rond de zomer van 2016 alle werkzaamheden op de Oostelijke Ringweg, de Noordzeebrug, de Noordelijke Ringweg en het Reitdiepplein klaar. Tot die tijd vindt er nog een aantal afronden werkzaamheden plaats. Halverwege 2016 wordt nog groen aangeplant, in het voorjaar van 2016 wordt het nieuwe fietsecoduct bij het Meedenpad ingereden, de geluidsschermen op de Noordelijke Ringweg worden vervangen en er komt er nog nieuw asfalt op het traject Euvelgunne - Ring Oost - Ring Noord - tot Reitdiepplein.

Samenwerking

In het project 'Aanpak Noordzeebrug' werken de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen samen. Deze partijen zijn ook financiers van het project. Rijkswaterstaat heeft subsidie verstrekt voor de voorbereiding en realisatie van de Noordzeebrug. De provincie Groningen is trekker van dit project en heeft de planvorming en voorbereiding gedaan in samenwerking met de gemeente Groningen en heeft de totale realisatie voor haar rekening genomen.

Een betere bereikbaarheid

De wegbeheerders werken gezamenlijk aan een betere bereikbaarheid van de Stad en de veiligheid van de weggebruiker, omdat het verkeer in de toekomst verder gaat toenemen. De aanpak van de totale ringweg om Groningen bestaat uit een aantal deelprojecten.

Nu de werkzaamheden aan de oostelijke en noordelijke ring bijna klaar zijn, gaan deze wegbeheerders ook aan de slag met de werkzaamheden voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Naast de werkzaamheden aan de ringweg zet de provincie zich ook in voor verbetering van het openbaar vervoer en de aanleg van diverse nieuwe Fietsroutes Plus.

bron: Ringgroningen.nl

Ā 

Terug naar boven