Nieuwsbericht Vervuiling oud papier blijft toenemen

Gepubliceerd op: 20 oktober 2014

In 2013 is de vervuiling in het huishoudelijk oud papier met 0,1 procentpunt gestegen ten opzichte van 2012: van 4,14 naar 4,24 %. Over de hele linie is een sluipend stijgende tendens zichtbaar: de voortschrijdende gemiddelde vervuiling stijgt van 2,0 % in 2001 naar 3,6 % in 2013. In totaal gaat het om ruim 39 kiloton vervuiling bij 930 kiloton oud papier, die bron gescheiden bij huishoudens is ingezameld. Dit zijn 1.560 volle vrachtauto’s met elk 25.000 kilo vervuiling.

De meeste vervuiling wordt veroorzaakt doordat mensen drankenkartons (0,7%), reclamedrukwerk in plastic hoesjes (2,3%) en papier in plastic draagtassen bij het oud papier doen.

Oud papier is belangrijke grondstofbron

Dankzij de recycling van oud papier -85 %- worden bij de productie van nieuw papier en karton veel primaire grondstoffen (hout) bespaard: 82% van het in Nederland geproduceerde papier en karton is gemaakt van gerecycled oud papier en -karton. Oud papier is dus een enorm belangrijke grondstof voor de productie van nieuw papier en karton en extra ingezameld oud papier draagt in belangrijke mate bij aan de totstandkoming van de circulaire economie in Nederland.

Top 5 ongewenste producten die niet bij oud papier thuishoren

1.    Papier en karton dat nat of vuil is
2.    Plastic folies (b.v. hoesjes) en plastic draagtassen
3.    Kartonnen drankverpakkingen
4.    Papier en karton met een laagje plastic
5.    Diepvriesverpakkingen

Terug naar boven