Nieuwsbericht Vervoersverbod in deel van de gemeente door vogelgriep bij pluimveebedrijf in Oldekerk

Gepubliceerd op: 26 februari 2018

In Oldekerk is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Er is een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf. Dit geldt ook voor een deel van onze gemeente. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Oldekerk liggen nog twee andere bedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Voor meer informatie met betrekking tot de vogelgriep verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

Bijlagen:

Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene aviaire influenza in Oldekerk

Kaart Vervoersbeperkingsgebied Oldekerk 10 km.pdf

Terug naar boven