Nieuwsbericht Verslag bijeenkomst Vitale dorpen 6 oktober 2011

Gepubliceerd op: 25 oktober 2011

Op donderdag 6 oktober organiseerde de gemeente De Marne een bijeenkomst over het project “Vitale dorpen”  in  Restaurant Schierstee te Wehe-den Hoorn.  

Voordat het officiële gedeelte begon, hebben inwoners en ambtenaren gezamenlijk genoten van een stamppotbuffet. Vervolgens werden de inwoners geïnformeerd over het project “Vitale Dorpen in De Marne” en de beschikbaar gestelde bugetten. Inwoners zijn gevraagd om hun eigen inbreng te geven over  hoe ze het geld zouden willen besteden. De gemeente De Marne wil op deze manier een nieuwe weg inslaan door burgers meer zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving. Inwoners kunnen  eigen initiatieven aandragen of reeds bestaande plannen tot uitvoering  brengen die te maken hebben met versterking van de leefbaarheid in de dorpen.   

Na een informatieronde hebben inwoners en ambtenaren gezamenlijk ideeën uitgewisseld over de thema’s: 

Zorg

In deze workshop stonden de  woorden Zorg en Eigen initiatief centraal.  Als voorbeeld is stilgestaan bij  een project in Hoogeloon waarin bewoners een zorgcoöperatie oprichtten, gezamenlijke maaltijden aanbieden, zelf zorg inkopen en een vaste wijkzuster hebben.

Vrijkomende ruimten

Tijdens het werkatelier hebben we met een aantal mensen nagedacht over de invulling van vrijkomende  ruimte. We hebben dat gedaan aan de hand van een aantal voorbeelden, zoals Dorpstuin De Heemen (http://www.deheemen.nl/dorpstuin-de-heemen/) en het (nog te ontwikkelen) Speelbos in Molenrij.

Aan de hand van een fictief voorbeeld van vrijkomende ruimte in de gemeente zijn de workshopleden aan de slag gegaan met het thema. Een paar voorbeelden: een parkje voor senioren (aangepast aan de behoeften en eventuele handicaps van ouderen), een hakhoutbos (waar hout worden geteeld voor een houtpelletkachel die bijvoorbeeld een dorpshuis van energie voorziet) en het deels bij de tuinen van omwonenden trekken van de ruimte.  Het laat vooral zien dat er geen ‘standaard formule’ op los te laten is, maar dat er per vrijkomende ruimte  steeds weer opnieuw gekeken dient te worden naar wat er voor die plek het beste is. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit van alle betrokkenen.

Mobiliteit

Twee vrijwilligers van de BoodschappenPlusbus hebben informatie gegeven over dit eenvoudige maar zeer succesvolle initiatief, waarbij ouderen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Een Plusbus zou in De Marne ook een mooie aan vulling zijn op bestaande vervoersmogelijkheden.

De workshops werkten erg inspirerend, en dat was ook de bedoeling! Deelnemers willen graag nogmaals bijeenkomen om over de verschillende onderwerpen  door te praten. De dorpen kunnen bijvoorbeeld elkaar uitnodigen om meer te vertellen over hun aanpak. De gemeente denkt mee over de praktische aanpak van deze uitwisseling en wil dit ook faciliteren. Wordt vervolgd dus!

Uitgebreidere verslagen van deze drie workshops zijn binnenkort ook op de website te vinden. 

Een aantal dorpen hebben al leuk initiatieven of uitgewerkte plannen, andere dorpen gaan   terug naar hun dorp om zich te beraden. Elkaar blijven ontmoeten en onderling ideeën uit wisselen zien alle aanwezigen als een grote meerwaarde. Sommige dorpen zagen een samenwerking met hun buurdorp wel zitten en daardoor ook een kans om hun budgetten te verdubbelen. De gemeente juicht deze initiatieven toe en staat open voor de creatieve werkwijze van inwoners.

Alle initiatieven dienen voor 1 december binnen te zijn. Wilt u aanvullende informatie over het project of wilt u een aanvraag indienen maar heeft u nog geen aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met “Dorpsfemme”  f.klok@demarne.nl of telefoonnr. 06-10592219.

Terug naar boven