Nieuwsbericht Verruiming subsidie ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’

Gepubliceerd op: 09 juli 2014

Met ingang van 1 juli 2014 heeft de provincie Groningen de subsidieregeling 'Asbest van het dak, Zonnepanelen erop’ verruimd en verlengd. De eisen voor de subsidieaanvraag worden soepeler en het subsidiebedrag wordt hoger. De duur van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2015. Naast agrariërs kunnen ook voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Met deze subsidie willen rijk en provincies vrijwillige vervanging van asbestdaken door daken met zonnepanelen stimuleren. Het rijk wil asbesthoudende daken verbieden met ingang van 1 januari 2024.

Wat gaat er veranderen?

De aangepaste stimuleringsmaatregel kent de volgende wijzigingen:

De nieuwe bedragen gelden met terugwerkende kracht voor wie al subsidie heeft aangevraagd.

De stimuleringsmaatregel blijft vooral gericht op actieve agrarische bedrijven. Met de verruiming van de regeling krijgt een grotere groep bewoners van het buitengebied ook de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren voordat het wettelijke verbod op asbest in 2024 ingaat.

Informatie

Op de website www.asbestvanhetdak.nl vindt u meer informatie over het doen van een subsidieaanvraag en kunt u vragen stellen aan de helpdesk. Op de rayonspreekuren van Libau kan men ook voor informatie terecht en voor een beoordeling van een concept-aanvraag.

Terug naar boven