Nieuwsbericht Verkeersmaatregelen vanaf 8 december 2014 wegens aanleg rotonde Ranum (N361)

Gepubliceerd op: 25 november 2014

In het kader van het project "Aanleg nieuwe weg Ranum-Mensingeweer", onderdeel aanleg rotonde, zijn nutsbedrijven in de afgelopen maanden bezig geweest met het verleggen van diverse leidingen bij Ranum. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Nu wordt begonnen met grondwerkzaamheden die verband houden met de aanleg van een nieuwe rotonde te Ranum. De werkzaamheden bestaan uit het graven van sloten en het aanbrengen van ophoogzand. Deze week en volgende week worden werkzaamheden uitgevoerd waarvoor geen verkeersmaatregelen nodig zijn.

Vrachtverkeer naar/vanuit tijdelijke in-/uitrit

Met ingang van maandag 8 december aanstaande zal bij Ranum, in verband met aanvoer van ophoogzand, sprake zijn van diverse vrachtbewegingen naar/vanuit de tijdelijke in-/uitrit bij een bestaande dam. Deze tijdelijke in-/uitrit ligt ten zuiden van de provinciale weg N361 te Ranum en ten westen van de aansluiting van de N361 op de provinciale weg N363, nabij km. 14.6. Ook zal dan langs de N361 een cunet worden gegraven.

Verkeersbesluit maximumsnelheid en inhaalverbod

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid is het gewenst om de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen: - door het plaatsen van borden overeenkomstig de modellen Al, F1 en F8, alle van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), een maximumsnelheid van 50 km per uur, indien nodig overgaand in 30 km per uur, en een inhaalverbod in te stellen voor de provinciale weg N361 te Ranum, vanaf de aansluiting met de provinciale weg Winsum-Uithuizen-Spijk (N363) tot circa 450 meter ten westen daarvan, voor verkeer in beide richtingen.

Terug naar boven