Nieuwsbericht Veelgestelde vragen Referendum associatieovereenkomst EU en Oekraïne

Gepubliceerd op: 26 februari 2016

Hieronder kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden lezen over het Referendum inzake de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Wanneer is het referendum?

Het referendum is op woensdag 6 april 2016.

Waarover gaat dit referendum?

Op 6 april 2016 wordt u tijdens het referendum de vraag volgende vraag gesteld: "Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?" U antwoordt dan met "voor" of "tegen".

Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen?

Om te kunnen stemmen moet u kiesgerechtigd zijn.

U ontvangt een stempas van de gemeente De Marne voor het referendum als u:
• op de dag van het referendum - woensdag 6 april 2016 - 18 jaar of ouder bent;
• op de dag van de stemming de Nederlandse nationaliteit heeft;
• op de peildatum van kiesgerechtigdheid - maandag 22 februari 2016 - inwoner bent van de gemeente De Marne;
• niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u in de gemeente De Marne stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Maar u kunt dus bij elk stembureau in de gemeente De Marne stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen. U kunt het overzicht stembureaus downloaden en uitprinten.

Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij deze verkiezing mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op woensdag 6 april 2016 (de dag van het referendum) maximaal vijf jaar is verlopen. U laat dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zien waar op staat 'geldig tot 6 april 2011' of elke latere datum.

Wanneer worden de stempassen bezorgd?

De stempas wordt op uw huisadres bezorgd. De bezorging staat gepland in week 11 (14 t/m 19 maart). Op de stempas staat uw naam en is een persoonlijk document. Er worden voor het referendum geen kandidatenlijsten bezorgd. U kunt immers geen kandidaten kiezen.

Kan ik in een ander stemlokaal stemmen?

Ja, u kunt met uw stempas in elk stemlokaal van uw keuze in de gemeente De Marne stemmen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Ja, u kunt een kiezerspas aanvragen, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen door middel van model K6. Deze dient u uiterlijk 1 april 2016 in te dienen, samen met de stempas, indien u die reeds heeft ontvangen. Mondeling kunt u de kiezerspas aanvragen bij het taakveld Burgerzaken tot 5 april 2016, 12.00 uur. U dient hierbij uw stempas te overleggen. U kunt dan stemmen in een andere gemeente in Nederland.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u niet zelf wilt of kunt stemmen, dan kunt een andere kiezer uit de gemeente De Marne machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht). U kunt dit ook schriftelijk regelen, op deze wijze is het ook mogelijk iemand te machtigen die niet in de gemeente De Marne woont, maar wel woonachtig is in een andere gemeente in Nederland. Deze persoon moet uiteraard ook kiesgerechtigd zijn.

Machtigen van een andere kiezer

U kunt een andere kiezer uit de gemeente De Marne machtigen om voor u te stemmen. Door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas (onderhandse volmacht).
Degene die voor u gaat stemmen moet ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen

U kunt het model L8 hiervoor downloaden, uitprinten en opsturen.Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de balie van Burgerzaken. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 1 april 2016 door de gemeente zijn ontvangen.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

Rond 16 maart krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas daarna kwijt of heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit is in persoon mogelijk tot en met dinsdag 5 april 2016 tot 12.00 uur aan de balie bij Burgerzaken. Schriftelijk kunt u tot en met vrijdag 1 april een vervangende stempas aanvragen. Het aanvraagformulier J8 kunt u hier downloaden. Bent u na dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen.

Ik heb nog eind maart nog steeds geen stempas ontvangen. Wat moet / kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 5 april 2016 tot 12.00 uur a.s. bij de balie van Burgerzaken. Na dinsdag 5 april, 12.00 uur kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen bij de verkiezing.

Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 6 april 2016 geopend?

De stemlokalen zijn op 6 april van half 8 's ochtends tot 9 uur 's avonds open.

Het stemlokaal dat dicht bij mij in de buurt is, is voor mij slecht toegankelijk. Wat kan ik doen?

U kunt in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente De Marne gaan stemmen. U kunt dus een stemlokaal uitzoeken die voor u goed toegankelijk is. U kunt het overzicht stembureaus downloaden en uitprinten.

Op de dag van de stemming ben ik in het buitenland. Hoe kan ik toch stemmen?

Bent u op de dag van de stemming door uw werk in het buitenland? En is ook uw eventuele echtgenoot, geregistreerde partner, levensgezel of ouder vanwege werk op de dag van de stemming buiten Nederland? En u wilt toch dat uw stem wordt uitgebracht ...dan zult een andere kiezer moeten machtigen om voor u te stemmen. Zie hiervoor bij de rubriek Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Waar vind ik de tekst van het associatieverdrag?

De tekst van het associatieverdrag is verkrijgbaar bij Burgerzaken. Maar u kunt het ook digitaal raadplegen via de site www.verkiezingen2016.nl.

Terug naar boven