Nieuwsbericht Vaststelling Woon- en Leefbaarheidsplan

Gepubliceerd op: 25 oktober 2012

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2011 het Woon- en Leefbaarheidsplan heeft vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente de kwaliteit van wonen en leven in De Marne denkt te bewaren nu verwacht wordt dat het aantal inwoners zal dalen tot achtduizend in 2040.

Met deze verwachte bevolkingsdaling is het zaak om na te denken hoe we in de toekomst omgaan met woningbouw. We willen immers geen overschot aan woningen. In samenwerking met Wierden en Borgen zullen we daarom huizen die daarvoor in aanmerking komen slopen of geschikt maken voor de groeiende groep oudere inwoners. Bovendien gaan we onbenutte woningbouwmogelijkheden uit onze bestemmingsplannen verwijderen. Zó voorkomen we leegstand en verpaupering.

Vanuit de overtuiging dat kwaliteit belangrijker is dan nabijheid streven we naar concentratie van (onderwijs- en zorg)voorzieningen in de grotere dorpen. Deze zullen goed bereikbaar moeten zijn vanuit de kleinere dorpen en het buitengebied.

De gemeente kan niet in haar eentje zorgen voor voldoende leefbaarheid. We stimuleren daarom participatie, ondernemersgeest en creativiteit van onze inwoners en ondernemers. Zo halen we het maximale uit bijvoorbeeld de stevige positie van de landbouw en de visserij en de groeiende rol van recreatie en toerisme.

Het Woon- en Leefbaarheidsplan treedt in werking na deze bekendmaking. Het plan is beschikbaar op de website van de gemeente.

Tegen de vaststelling van het Woon- en Leefbaarheidsplan kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen.

Terug naar boven