Nieuwsbericht Uitvoering rioolrenovatie gemeente De Marne

Gepubliceerd op: 21 juni 2018

In opdracht van de gemeente De Marne gaat Aarsleff Leidingrenovatie in de periode van 25 juni t/m 11 juli op verschillende plaatsen binnen de gemeente het hoofdriool renoveren door middel van de zogenoemde kousmethode*.

Door het toepassen van de kousmethode voorkomen wij dat deze straten wekenlang open liggen om de rioolleidingen te vervangen.

Gedurende de werkzaamheden worden wegen lokaal afgesloten voor het verkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tevens verzoeken wij u vriendelijk om voor of tijdens de werkzaamheden uw auto niet op de putdeksels (ronde ijzeren deksels) te parkeren, omdat Aarsleff deze moeten openen voor de werkzaamheden.

Planning werkzaamheden

De rioolrenovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende plaatsen en datums:


Contact

Als tijdens de uitvoering vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder Jaap Groenewold, bereikbaar op telefoonnummer 06 - 2058 0766.

* In het hoofdriool wordt een kous aangebracht zodat een compleet nieuwe binnenvoering in het hoofdriool ontstaat. Tijdens het uitharden kan een geur vrijkomen die onder deze omstandigheden niet schadelijk is voor uw gezondheid. Het installeren en uitharden van de kous is een continu proces dat circa 12 uur duurt. Bewoners die overlast van de werkzaamheden kunnen ondervinden worden door Aarsleff door middel van brieven geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten en hoe hiermee om te gaan.

Terug naar boven