Nieuwsbericht Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen gemeente De Marne 26 april 2018

Gepubliceerd op: 26 april 2018

Op donderdagochtend 26 april zijn in de gemeente De Marne door burgemeester Koos Wiersma vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.
De heer A.P. (Arie) Groen, mevrouw H. (Hilda) Rodenboog-Kuipers, de heer D.M.J. (Dirk) Molenaar en mevrouw A.A.E. Sijpkens-Wierenga  zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  Zij hebben zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk gemaakt en hebben op een bijzondere manier inhoud gegeven aan hun activiteiten. Uit de samenleving, vanuit hun directe omgeving, is hier veel waardering en erkenning voor.

De heer Groen

De heer Groen uit Vierhuizen is al meer dan 25 jaar vrijwillig molenaar bij Stichting Het Groninger Landschap op de molen "De Onderneming" in Vierhuizen. Binnen deze organisatie heeft hij vele taken op zich genomen. Er wordt door hem veel tijd gestoken in het goed onderhouden van de molen. Door hem draait de molen regelmatig en daarmee geeft hij Vierhuizen een dorpsbepalend aanzicht.

Vanaf 2010 is de heer Groen een bijzonder actief lid van de plaatselijke commissie Vierhuizen van de Stichting Oude Groninger Kerken. Hij verleent zijn medewerking bij activiteiten die in en om de kerk van Vierhuizen georganiseerd worden. Verder onderhoudt hij het kerkhof en het daarop gelegen kunstwerk van kunstenaar Huang Yong Ping. Hij is een belangrijke schakel in het vrijwilligersteam.

De heer Groen is vanaf 1994 bestuurslid (secretaris/penningmeester) en drager bij de begrafenisvereniging in Vierhuizen.

De heer Groen is zeer betrokken bij de leefbaarheid van Vierhuizen. Zijn inzet voor de samenleving in Vierhuizen is groot. Er kan altijd een beroep op hem worden gedaan.

dhr. Groen

(burgemeester Koos Wiersma, mevrouw Groen, de heer Groen)

Mevrouw Rodenboog-Kuipers

Mevrouw Rodenboog-Kuipers uit Leens heeft zich verdienstelijk gemaakt als organist voor de Gereformeerde Kerk Leens, de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer, Stichting Groningen Orgelland, Stichting Hinszorgel Leens en Stichting tot behoud van het Arp Schnitger Orgel Mensingeweer.

Al meer dan 36 jaar is mevrouw Rodenboog organist die de zang in de kerkdiensten begeleidt en zorgt voor het orgelspel voor en na de diensten voor de Gereformeerde Kerk Leens. Verder is ze actief geweest als wijkcoördinator, catecheet en is zij lid van de commissie Eredienst.

Per 1 maart 1992 is zij benoemd tot één van de organisten van het beroemde Hinszorgel in de Petruskerk te Leens en is lid van de orgelcommissie Petruskerk Leens. Vanaf december 2009  is zij  benoemd tot bestuurslid van de Stichting Hinszorgel. Zij is mede organisator van de 21 orgelconcerten die jaarlijks op het instrument plaatsvinden.

Mevrouw Rodenboog is vanaf december 2009 ook bestuurslid van de Stichting tot behoud van het Arp Schnitger Orgel Mensingeweer. Deze stichting heeft als doel de instandhouding van het door Arp Schnitger in 1698 gebouwde orgel in de kerk te Mensingeweer.

Voor de Stichting Groningen Orgelland organiseert mevrouw Rodenboog vanaf 1996 het jaarlijks terugkerende orgelconcours voor amateur-organisten.
Vanaf 2000 organiseert mevrouw Rodenboog namens de Stichting een meerdaagse orgelexcursie in het buitenland.

Mevrouw Rodenboog is zeer betrokken bij het behoud en promoten van het rijke historische orgelbezit van de provincie Groningen.

Rodenboog en Molenaar

(de heer Molenaar, mevrouw Rodenboog, burgemeester Koos Wiersma)

De heer Molenaar

De heer Molenaar uit Eenrum is van 1 december 1979 tot heden vrijwilliger en organist van de Nederlandse Hervormde Kerk (Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt) in Eenrum. Naast organist is hij ook de promotor van de kerk en het orgel. Betrokkene geeft rondleidingen, verzorgt demonstraties op het orgel en is namens de gemeente beheerder van de toren, de klok en het uurwerk. Ook heeft hij meegewerkt aan het boek EENRUM, Vroeger en Later, in woord en beeld, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de gerestaureerde kerk en toren van Eenrum.

Vanaf 1979 is de heer Molenaar vrijwilliger bij de Stichting Groninger Orgelland te Groningen. Hij is auteur van diverse publicaties voor de stichting over het rijke Groninger orgelbezit. Daarnaast was hij één van de redacteuren van het provinciale orgelinventarisatieproject "van Adorp tot Zijldijk" waardoor het totale orgelbezit van de provincie Groningen in kaart is gebracht. Tevens schrijft hij reisverslagen van zijn meerdaagse orgelexcursies in het buitenland en organiseert hij eendaagse orgelexcursies in de eigen provincie.
Tevens is de heer Molenaar vanaf 1979 vrijwilliger bij de Mense Ruiter Orgelmakers BV in Ten Post. Door zijn kennis van de monumentale orgels van Eenrum, Leens, Mensingeweer en Usquert  is hij behulpzaam bij het jaarlijkse onderhoud aan instrumenten. Hij fungeert dan o.a. als stemhulp.

Ook is de heer Molenaar vrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen. Hij is lid van de orgelcommissie (1988-heden), de activiteitencommissie (2005-heden) en van de uurwerk- en luidklokcommissie (2010-heden).

Vanaf 1 maart 1992 is de heer Molenaar bestuurslid van de Stichting Hinszorgel Leens en lid van de Orgelcommissie Petruskerk Leens. Hij fungeert als één van de organisten van het beroemde Hinszorgel in de Petruskerk te Leens en geeft adviezen m.b.t. het onderhoud en het functioneren van het orgel. Daarnaast is hij medeorganisator van de orgelconcerten en van de orgeldemonstraties.

Van 18 maart 1995 tot op heden is hij medeoprichter en bestuurslid van de Stichting tot behoud van het Arp Schnitger Orgel in Mensingeweer. De heer Molenaar houdt het functioneren van het orgel in de gaten en onderhoudt de contacten met het onderhoudsbedrijf. Ook verzorgt hij orgeldemonstraties.
Tevens is hij auteur van de publicatie "Het Arp Schnitger-orgel Mensingeweer¨.

De heer Molenaar is lid van het Groninger Klokkenluiders Gilde (GKG) te Groningen. Het betreft een vereniging die beoogt het luiden van de klokken in de Groninger Martinitoren en in de Der Aa-toren een levende traditie te doen zijn.

De heer Molenaar is zeer betrokken bij het behoud en promoten van het rijke historische orgelbezit van de provincie Groningen.

Mevrouw Sijpkens-Wierenga

Mevrouw A.A.E. Sijpkens-Wierenga woonachtig in Zuidhorn (voorheen De Marne) ontvangt haar lintje uit handen van burgemeester Koos Wiersma. Op verzoek van de voorstellers vindt de uitreiking plaats in museumboerderij Verhildersum in Leens.

Mevrouw A.A.E. Sijpkens-Wierenga  uit Zuidhorn krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is vanaf 1990 tot op heden vrijwilliger bij drie organisaties.

Zo is zij een actief lid van de Soroptimist International, club Groningen West. Daarnaast had en heeft ze diverse functies op het terrein van Groninger Dracht. Eén van deze functies is voorzitter van de Textielcommissie/Textielwerkgroep van Landgoed Verhildersum.

Met haar kennis van Groninger Dracht organiseert zij meerdere activiteiten/exposities. Tot slot is ze ook nog secretaris van de Stichting Instandhouding Cultureel Erfgoed in Noordwest Groningen.

mw. Sijpkens

(burgemeester Koos Wierma en mevrouw Sijpkens)

 

Terug naar boven