Nieuwsbericht Uitreiking Koninklijke onderscheidingen 26 april 2013

Gepubliceerd op: 26 april 2013

Op vrijdag 26 april werden in de gemeente De Marne vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De voorgedragen personen kregen de volgende onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Voor een dergelijke onderscheiding komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het betreft hier personen die op een bijzondere manier inhoud geven aan hun activiteiten en hier waardering en erkenning voor krijgen vanuit de samenleving.

De lintjes werden vrijdagmorgen door burgemeester Koos Wiersma uitgereikt aan:

 
Mevrouw Marga Fokkens-de Groot

Zij is collectant voor diverse organisaties o.a. het Anjerfonds, de Nierstichting en de Nederlandse Hartstichting. Vanaf 1992 is zij redactielid van de kerkkrant als vrijwilliger van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer. Verder coördineert zij het vervoer naar de kerk. Voor de Nederlandse Hervormde Kerk in Hornhuizen is zij gastvrouw bij trouw- en rouwplechtigheden. Vanaf 1996 zet zij zich in als bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Marne. Zij is belast met de organisatie van verkeersexamens voor de basisscholen. Ook organiseert zij bijspijkercursussen voor 55-plussers.

Vanaf 2003 is Marga Fokkens actief betrokken bij de dorpsvereniging Hornhuizen. Van 2003 tot 2011 was zij secretaris van de gymnastiekvereniging Kloosterburen. Naast de secretariaatswerkzaamheden verrichtte zij vele hand- en spandiensten. Vanaf 2006 tot heden is zij coördinator van de Flexbus De Marne. Verder was zij ruim 10 jaar kaderlid van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten.

KO 2013 - mevrouw Marga Fokkens-de Groot

Mevrouw Dieuwer Mulder-Groenewoud

Zij was 37 jaar correspondent van het weekblad "De Hogelandster". Zij verzamelde wetenswaardigheden over het dorp Warfhuizen. Vanaf 1970 is zij als bestuurslid al betrokken bij de ijsvereniging te Warfhuizen.Zij heeft veel contacten met ijsverenigingen in de regio. Zij is het gezicht van de ijsvereniging. Zij mobiliseert dorpsgenoten om een steentje bij te dragen aan het onderhoud van de ijsbaan. Vanaf 1970 is zij bestuurslid van de Begrafenisvereniging Warfhuizen en vrijwilligster bij de activiteiten van het dorpshuis. Zij was van 1972-2012 mantelzorger van een dorpsgenoot. Hierdoor kon deze tot 2011 in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven functioneren. Van 1980 tot heden is zij de organisator van diverse landelijk collectes. Ruim 10 jaar was zij bestuurslid van de Speeltuinvereniging Warfhuizen. Zij hielp met het onderhoud en was betrokken bij acties om geld binnen te halen. Vanaf 1994 tot nu is zij redacteur van het dorpskrantje "Rond de Wier". Zij schrijft over de geschiedenis van Warfhuizen en voert gesprekken met nieuwe inwoners. In 1999 was zij mederedacteur van het boekje Warfhuizen 2000.

KO 2013 - mevrouw Dieuwer Mulder-Groenewoud

Mevrouw Sjouwktje Schülte

Vanaf 1945 tot nu spant zij zich in om dierenleed te bestrijden. Achter het dierenleed blijkt ook vaak mensenleed schuil te gaan. Ook hier schenkt zij aandacht aan. Van 1976 tot nu is zij vrijwilligster bij de Dierenbescherming, afdeling Groningen. Zij verricht hand- en spandiensten en is vooral bezig met de aanpak van de problematiek rond boerderij- en verwilderde zwerfkatten. Veel aandacht is er ook voor dieren van sociaal zwakkere eigenaren en het bieden van hulp bij problemen met huisdieren.

Zij was vijf jaar vrijwilligster bij het Dierenasiel Zuidwolde. In 2007 was zij oprichter van de Stichting Sociale Huisdierenzorg Noord-Nederland. Met subsidiegeld worden de dierenartskosten betaald voor mensen die hiervoor geen financiële ruimte hebben.

KO 2013 - mevrouw Sjouwktje Schülte

De heer Jenne Mollema

Vanaf 1983 tot medio 2013 is hij kantinebeheerder en vrijwilliger bij de voetbalvereniging VVSV '09 te Zoutkamp (eerder de sportvereniging Zeester). Hij is een aantal avonden per week en in het weekend actief in de kantine op het sportveld. Hij onderhoudt de materialen op het sportcomplex en is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedkamers. Met andere vrijwilligers brengt hij de belijning aan op de drie velden. Hij stopt aan het einde van het lopende voetbalseizoen.

Vanaf 2005 tot nu haalt hij als vrijwilliger oud papier op voor de Protestantse Kerk in Zoutkamp. Vanaf 2006 brengt hij maaltijden bij ouderen in Zoutkamp als vrijwilliger bij Tafeltje-dek-je.

KO 2013 - de heer Jenne Mollema

Terug naar boven