Nieuwsbericht Uitreiking Koninklijke Onderscheiding bij opening tentoonstellingsseizoen 2012 Borg Verhildersum

Gepubliceerd op: 02 april 2012

Op vrijdagmiddag  30 maart is bij de opening van het tentoonstellingsseizoen  2012 van de Borg Verhildersum een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer J.F. Kotter uit Warfhuizen.

De heer Kotter ontving  de volgende onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor een dergelijke onderscheiding komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die op een bijzondere manier inhoud geven aan hun activiteiten en hier waardering en erkenning voor krijgen vanuit de samenleving.

De heer Kotter heeft zich vanaf 1987 ingezet voor de verzorging van de veestapel op het terrein van de Borg Verhildersum in Leens. Na zijn actieve loopbaan als dierenarts meldde hij zich als vrijwilliger bij de Stichting Borg Verhildersum.

Verder was decorandus vele jaren voorzitter van de Dorpsvereniging  in Warfhuizen en interim-voorzitter van de Stichting Dorpshuis. Ook was hij bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Warfhuizen.
Van 1978 – 1985 onderzocht hij het welzijn van reewild in De Wieden in Overijssel, het Grote Veld in Drenthe, het militair oefenterrein De Haar in Drenthe en in het Lauwersmeergebied.

Koos Kotter uit Warfhuizen

Terug naar boven