Nieuwsbericht Tijdelijke verkeersmaatregelen Provinciale weg N361

Gepubliceerd op: 29 juni 2016

In opdracht van uw waterschap zal het brugdek van de brug Dijkstil in de Dijkstilsterweg nabij de borg Verhildersum te Leens worden vervangen. Ook worden de onderliggende stalen liggers van deze brug aangepast.
In verband met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de doorgaande weg tussen Leens en Wehe-den Hoorn via de Dijkstilsterweg voor alle verkeer van maandag 27 juni 2016 tot en met 1 augustus 2016 afgesloten.

Het verkeer, waaronder landbouwverkeer en brommobielen, zal worden omgeleid via de provinciale weg N361. De N361 is ter hoogte van Leens structureel gesloten verklaard voor o.a. het landbouwverkeer en brommobielen.

Door het bovenstaande en uit oogpunt van de verkeersveiligheid is het gewenst om de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen:
1. Landbouwverkeer en brommobielen toe te staan op de provinciale weg Groningen - Winsum - Lauwersoog (N361), voor zover gelegen tussen de aansluiting met de Borgweersterweg/Dijkstilsterweg ten oosten van Leens en de aansluiting met de Breekweg te Leens. Daartoe moeten de borden overeenkomstig model C9 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RW 1990) worden vervangen door borden overeenkomstig model C15 van genoemde bijlage c.q. moet het figuur van de tractor op de borden C9 worden afgeplakt;
2. door het plaatsen van borden overeenkomstig model Al van bijlage 1 van het RW 1990, een maximumsnelheid van 50 km per uur in te stellen voor het bij 1. genoemde gedeelte van de provinciale weg N361 te Leens, voor verkeer in beide richtingen.

Verder moet het voor de automobilisten duidelijk zijn, dat landbouwverkeer en brommobielen tijdelijk gebruik maken van genoemd gedeelte van de N361. Daarom moeten gele attentieborden worden geplaatst met daarop de tekst: "Tijdelijk landbouwverkeer en brommobielen op rijbaan". De maatregelen gelden met ingang van maandag 27 juni tot en met maandag 01 augustus 2016.

bron: brief provincie Groningen.

 

Terug naar boven